Jeu de Boules

Het spel wordt gespeeld door twee teams. Een team bestaat uit 1,2 of 3 personen. Ieder heeft 3 boules. De eerste speler gooit het butje (kleine balletje). De eerste speler gooit de boule zo dicht mogelijk bij het butje. Hierna probeert een speler van het andere team om een boule te werpen die nog dichterbij het butje komt te liggen. Het team waarvan de boule het dichtst bij het butje ligt heeft de leiding. Iedere boule die dichter bij het butje ligt dan de best geplaatste boule van de tegenpartij levert 1 punt op. Alleen het winnende team krijgt 1 of meer punten, de verliezer geen. 


Jeu de boules heeft de naam een spel te zijn voor 65+ maar dit is beslist niet het geval wanneer het volgens de regels wordt gespeeld onder leiding van een spelleider.